Święto Mleka 2011! Print
Written by Kacper Jakub Nowicki   
Monday, 23 May 2011 15:53
Zmień rozmiar czcionki: 

Wójt Gminy Płoniawy-Bramura, Mazowiecki Związek Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce i Powiatowy Zespół Doradców Rolnych w Makowie Mazowieckim serdecznie zapraszają wszystkie chętne firmy do udziału w XI Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Płoniawach-Bramurze, która odbędzie się w dniu 29 maja 2011 roku.

W programie wystawy przewidywane są:

- pokaz zwierząt hodowlanych,

- oferty handlowe i usługowe firm działających dla rolnictwa,

- przetwórstwo rolno-spożywcze,

- hodowla i nasiennictwo roślin uprawnych,

- środki ochrony roślin i nawozy,

- maszyny i sprzęt do produkcji roślinnej,

- maszyny i urządzenia do produkcji zwierzęcej,

- pasze, dodatki paszowe i preparaty weterynaryjne,

- budownictwo wiejskie,

- ochrona środowiska,

- instytucje rolnicze,

- doradztwo rolnicze i wydawnictwa,

- banki, firmy ubezpieczeniowe i inne obsługujące rolnictwo,

- kiermasz kwiatów, drzew, krzewów ozdobnych i owocowych,

- kiermasz wyrobów rękodzieła ludowego,

- zorganizowanie i podsumowanie konkursów,

- występy artystyczne.

Karta zgłoszeniowa dla firm i szczegółowe informacje na stronie gminy Płoniawy-Bramura

Serdecznie zapraszamy!